Katelijnestraat 49 8000 Brugge 050 33 44 24

Bereikbaarheid

Hoe kunt u ons bereiken tijdens de heraanleg van de Katelijnestraat?

Hier kunt u bekijken hoe de Katelijnestraat het beste bereikbaar is.

Van 26 maart 2021 t.e.m. voorjaar 2023werkzaamheden Mariabrug
De heraanleg van de Katelijnestraat is voltooid. Enkel het pompstation van de Mariabrug wordt nog geplaatst. Hierdoor is de Mariastraat afgesloten tussen Mariabrug en de O.L.V-kerk. Wegens archeologische vondsten hebben deze werken enorm veel vertraging opgelopen. Dit heeft invloed op het verkeer in de Katelijnestraat.

U kan met de auto tot aan de Mariabrug. Let wel dat er geen parkeerplaatsen meer zijn voorbij het Academie. Op het Ankerplein kan u afslaan richting Oude Gentweg om de stad terug uit te rijden. U kan niet rechtdoor richting binnenstad.


TIP: Parkeer u in de ondergrondse parking Katelijne. U krijgt een ticket voor een uur gratis parkeren.

Binnenkort start de bouw van een pompstation naast de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Brugge. De archeologische opgravingen zijn afgerond en de put, waarin het onderzoek plaatsvond, is opgevuld.

De persleiding van het pompstation ligt al klaar en is tussen de Mariabrug en de Kastanjeboomstraat aangesloten op de riolering in de Katelijnestraat. Ook het wegdek, boven de persleidingen en de elektrische voeding voor het pompstation, is ondertussen heraangelegd. Er werd al een geleidingsplaat geconstrueerd waarop de funderingsmachine kan staan die de stutwanden zal aanbrengen. Deze plaat moet nu uitharden tot eind september.

Eind september – begin oktober 2022:
• plaatsen stutwanden bouwput pompstation;
• deze stutwanden worden trillingsarm in de grond gevormd, waarbij er gedurende een aantal dagen hinder en geluidshinder zal zijn;
• gedurende een drietal dagen is Onze-Lieve-Vrouwekerkhof-Zuid tijdens de werkuren afgesloten voor het verkeer.
• om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren, is er een groter deel van de Mariastraat ter hoogte van het pompstation ingenomen. De doorgang voor voetgangers en fietsers, met de fiets aan de hand, is daardoor beperkt.

Oktober 2022 - maart 2023:
• opbouw ondergronds pompstation;
• heraanleg verharding op het plein;
• na afronding van deze werkzaamheden zal verkeer weer via de Mariabrug naar de Gruuthusestraat en verder kunnen rijden.

Houd er rekening mee dat de werkzaamheden vertraging kunnen oplopen door slecht weer of technische problemen.

Er is geen verkeer mogelijk in de Mariastraat, tussen de Mariabrug en de Gruuthusestraat, met uitzondering van voetgangers en fietsers, met de fiets aan de hand. Verkeer blijft mogelijk in de Katelijnestraat tot aan de Kastanjeboomstraat. Het plaatselijk verkeer van de Katelijnestraat kan wegrijden via de Kastanjeboomstraat, richting Groeninge.


Afgewerkt is de Katelijnestraat de mooiste winkelstraat van de binnenstad!